Klankschalen

klankschaalKlankschalen bestaan al zo lang mensen zich bezig houden met alchemie en metaalbewerking. Het vermoeden is dat klankschalen meer dan 3500 jaar geleden via de zijderoute vanuit China naar Tibet zijn gekomen. Boeddhistische monniken in Tibet gebruikten de klankschalen tijdens religieuze ceremoniën. Met name zetten de monniken de klankschalen in bij de meditatie; hun bezielde klank moest helderheid brengen.

Het is onbekend wat de echte oorspronkelijke functie is. Klankschalen werden gebruikt voor sacrale doeleinden, voor de offerande in tempels, maar ook om doodeenvoudig uit te eten.

De klanken van de schalen hebben een andere invloed op ons lichaam, geest en ziel dan de Westerse muziek. Onze Westerse muziek (bijv. de piano, gitaar) zijn zwevingsvrij gemaakt (hebben een getempereerde stemming). Dit is niet natuurlijk, maar maakt dat de samenklank minder “wringt”. Klankschalen hebben de karakteristiek nog wel dat de boventonen niet allemaal het veelvoudige van de grondtoon zijn. Dit maakt haar klank zo bijzonder.

De klankkleur van een klankschaal staat centraal bij de klankmassage. De klankkleur wordt gevormd door het gebruikte materiaal (welke metaallegering), de resonantieruimte (grootte en dikte van de schaal), de grondtoon en de boventonen.

Volgens overlevering moet een goede klankschaal bestaan uit minimaal 7 metalen. Deze komen overeen met de volgende hemellichamen: zon (goud), maan (zilver), mercurius (kwik), venus (koper), mars (ijzer), jupiter (tin), saturnus (lood). De Peter Hess-schalen bevatten nog 5 extra materialen: zink (tegen overspanning), meteoriet (bevordert daadkracht en activiteit), bismut (bevordert het spijsverteringskanaal), looderts (tegen gewrichtsontsteking) en pyriet (voor sterking van de longen). Tot slot bevat deze legering volgens voorschrift van Peter Hess nog een stuk van een oude schaal als transformatie van het “oude weten”. Een klankschaal wordt in ongeveer 32 werkuren vervaardigd.